1.Programul Gestoc - gestiune stocuri/magazii
                               (scurta prezentare)

Stocuri-programul GESTOC,gestiune stocuri

1.GESTOC - program de evidenta a stocurilor,cantitativ-valoric
-Operare Intrari / Iesiri,Editare documente,Editare NIR-uri,Fisa de magazie
-Rapoarte diverse:FIFO/LIFO/Pret mediu,Balante,Stoc curent,Stoc precedent,Liste de inventar,etc...
-Programul sursa poate fi de asemenea achizitionat
conform conditiilor detaliate in Afiliati
-Programul sursa este scris in limbajul Visual FoxPro


1.GESTOC : Program de evidenţă a stocurilor, cantitativ-valoric

Programul gestionează documentele de intrare şi ieşire şi produce rapoarte
lunare pentru evidenţa stocurilor. Documentele de intrare sunt facturile primite
de la furnizori, NIR-uri , inventare , procese verbale ,comenzi , etc ,
iar documentele de ieşire sunt facturi de clienţi ,bonuri de consum , procese verbale ,
avize de expediţie , etc.
Programul listează la imprimantă sau afişează pe ecran patru tipuri de rapoarte
pentru evidenţa stocurilor:
- un raport cu stocul curent în ordinea naturală de operare a documentelor
(vezi opţiunea 5 meniul INTRĂRI ) - un raport cu stocul curent după metoda FIFO : primul intrat , primul ieşit
- un raport cu stocul curent după metoda LIFO : ultimul intrat , primul ieşit
- un raport cu stocul curent după metoda preţului mediu
Dacă doriţi să urmăriţi evoluţia stocului pe produs în timpul introducerii documentelor este bine să introduceţi întâi documentele de intrare şi apoi cele de ieşire , deşi nu este obligatoriu pentru că stocul se reface sistematic pe măsură ce introduceţi documentele şi dvs. puteţi să urmăţi evoluţia stocului pe ecran; puteţi alege , de asemenea , o anumită ordine de debitare a intrărilor (vezi opţiunea 5 meniul INTRĂRI). După lansarea în execuţie a programului pe ecran apare bara de meniuri , aşa cum se vede mai jos.

1. INTRĂRI 2. IEŞIRI 3. STOCURI 4. UTILE 5. END

Meniul INTRĂRI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •ACTUALIZARE DOCUMENTE - facturi, NIR-uri,comenzi,PV-uri,inventare...
 2. •CENTRALIZATOARE DOCUMENTE - listeaza documentele de intrare
 3. •LISTARE NIR–uri - listeaza NIR-urile
 4. •LISTARE JURNAL CUMPĂRĂRI - listeaza jurnalul de cumparari
 5. •VIZUALIZARE INTRĂRI - afiseaza pe ecran documentele de intrare
Descrierea pe scurt a acestor optiuni:

1.ACTUALIZARE DOCUMENTE : asigură introducerea şi gestionarea documentelor de intrare : facturile primite de la furnizori ,NIR-uri ,inventare , procese verbale ,comenzi , precum şi listarea la imprimantă şi afişarea pe ecran sub formă de facturi sau de NIR-uri. În timpul editării documentelor pe ecran se vede în permanenţă tabelul cu toate documentele introduse deja . In timpul editării intrărilor se vede pe ecran stocul curent.

2.CENTRALIZATOARE DOCUMENTE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran documentele de intrare după număr document sau după furnizor; de asemenea puteţi alege tipul de document care va fi prelucrat şi perioada .

3. LISTARE NIR -uri: listează la imprimantă sau afişează pe ecran NIR-urile dintr-o anumită perioadă sau de la un anumit număr de NIR până la altul , sau de la un anumit furnizor.

4.LISTARE JURNAL CUMPĂRĂRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran jurnalul de cumpărări ordonat după NIR-uri, dintr-o anumită perioadă.

5.VIZUALIZARE INTRĂRI : afişează pe ecran tabelul cu toate documentele de intrare , precum şi numerele interne atribuite automat de către program fiecărei intrări; cu ajutorul acestor numere dvs. puteţi manevra , în timpul operării documentelor de ieşire , modul de împerechere a unei intrări cu ieşirile corespunzătoare pentru a obţine raportul de stocuri pe care-l doriţi conform opţiunii 5 din meniul Stocuri . Aceste numere sunt atribuite automat de către program , dar pot fi modificate prin intermediul acestei opţiuni: de exemplu dacă avem intrarea numărul 15 pentru 100 de bucăţi intrate din produsul "biblioraft" şi vrem să schimbăm numărul 15 cu 134 atunci logica raportului menţionat mai sus cere ca ieşirile din intrarea numarul 15 sau o parte dintre acestea să fie transferate pe intrarea numărul 134 ( prin intermediul opţiunii 5 VIZUALIZARE IEŞIRI din meniul IEŞIRI ). O reprezentare completă a legăturii dintre intrare-ieşiri se vede în meniul UTILE, opţiunea 8.

Meniul IEŞIRI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •ACTUALIZARE DOCUMENTE - facturi clienti, BC-uri, PV-uri,avize...
 2. •CENTRALIZATOARE DOCUMENTE - listeaza documentele de iesire
 3. •LISTARE NIR–uri - listeaza facturi
 4. •LISTARE JURNAL VANZĂRI - listeaza jurnalul de vanzari
 5. •VIZUALIZARE IESIRI - afiseaza pe ecran documentele de iesire

1.ACTUALIZARE DOCUMENTE : asigură introducerea şi gestionarea documentelor de ieşire: facturi de clienţi , bonuri de consum , procese verbale ,avize de expediţie,precum şi listarea la imprimantă şi afişarea pe ecran sub formă de facturi sau bonuri de consum. În timpul editării documentelor pe ecran se vede în permanenţă tabelul cu toate documentele introduse deja . In timpul debitării intrărilor / ieşirilor se vede pe ecran stocul curent ,pe măsură ce introduceţi datele.

2.CENTRALIZATOARE DOCUMENTE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran documentele de ieşire după număr document sau după client, de asemenea puteţi alege tipul de document care va fi prelucrat şi perioada .

3. LISTARE FACTURI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran facturile emise către clienţi dintr-o anumită perioadă sau de la un anumit număr de factură până la altul ,sau de la un anumit client.

4.LISTARE JURNAL VÂNZĂRI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran jurnalul de vânzări ordonat după număr factură , dintr-o anumită perioadă .

5.VIZUALIZARE IEŞIRI : afişează pe ecran tabelul cu toate documentele de ieşire , precum şi numerele interne atribuite automat de către program fiecărei ieşiri , numere preluate din intrarea din care operăm ieşirea; cu ajutorul acestor numere dvs. puteţi manevra , în timpul operării documentelor de ieşire , modul de împerechere a unei intrări cu ieşirile corespunzătoare pentru a obţine raportul de stocuri pe care-l doriţi conform opţiuni 5 din meniul Stocuri . Aceste numere sunt atribuite automat de către program , dar pot fi modificate prin intermediul acestei opţiuni: de exemplu dacă avem ieşirea numărul 24 şi vrem să schimbăm numărul 24 cu 563 atunci logica raportului menţionat mai sus cere ca să existe intrarea cu numărul 563 cu o cantitate acoperitoare pentru cantitatea ieşită.

Meniul STOCURI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •STOCUL PRECEDENT - actualizare+nomenclator
 2. •GESTIUNE TERTI- Intrări / Ieşiri de marfă
 3. •LISTA INTRĂRI -
 4. •LISTĂ IEŞIRI -
 5. •LISTARE STOC CURENT LA PREŢ DE ACHIZIŢIE -
 6. •LISTARE STOC CURENT FIFO -
 7. •LISTARE STOC CURENT LIFO -
 8. •LISTARE STOC CURENT LA PREŢ MEDIU -
 9. •REFACE STOCUL CURENT -
 10. •CENTRALIZATOR INTRĂRI PE PERIOADE -
 11. •ÎNCHIDE LUNA (STOCUL) -

1.STOCUL PRECEDENT(actualizare)+nomenclator : activarea acestei opţiuni afişează pe ecran un tabel cu inventarul lunii precendente şi cu toate intrările lunii curente. In timpul defilării prin tabel pe ecran este vizibil un formular cu fişa de magazie a produsului curent selectat. In plus opţiunea listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul precedent , alfabetic sau după cod produs, precum şi fişa de magazie.

2. GESTIUNE TERTI - Intrări / Ieşiri de marfă Prin această opţiune programul vă pune la dispoziţie o gestiune suplimentară pentru evidenţa mărfurilor transferate din gestiunea principală prin note de transfer sau avize de expediţie , de exemplu mărfuri transferate în magazine proprii sau către terţi pentru a fi prelucrate , după care se vor întoarce în gestiunea principală. Opţiunea listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu mişcările lunii curente.

3.LISTA INTRĂRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu intrările lunii curente după cum urmează: - un raport cu toate intrările dintr-o anumită perioadă dată , după cod articol sau după denumire sau pentru un cont anume. - un raport cu toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă dată , după număr de NIR , cu totaluri pe NIR - un raport cu toate intrările dintr-o anumită perioadă dată , de la un furnizor dat , în ordinea NIR-urilor şi cu total pe NIR

4. LISTĂ IEŞIRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu ieşirile lunii curente dintr-o anumită perioadă dată , după cod articol sau după denumire sau pentru un cont anume sau după număr document

5. LISTARE STOC CURENT LA PREŢ DE ACHIZIŢIE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat (v. opţ. 5 meniul INTRĂRI).

6. LISTARE STOC CURENT FIFO: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei FIFO.

7. LISTARE STOC CURENT LIFO: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei LIFO.

8. LISTARE STOC CURENT LA PREŢ MEDIU : listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei PREŢ MEDIU.

9. REFACE STOCUL CURENT: reface stocul curent în cazul unor operaţii manuale greşite (vezi opţiunea 5 din meniul INTRĂRI respectiv IEŞIRI ) sau din motive hard.

10.CENTRALIZATOR INTRĂRI PE PERIOADE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu toate intrările dintr-o perioadă dată pe cod articol sau denumire articol .

11. ÎNCHIDE LUNA (STOCUL) : stabileşte stocul final / iniţial pentru luna curentă /următoare.

Meniul UTILE - afişează următoarele opţiuni:

 1. •SETARE INPRIMANTĂ A4 : schimbă dimensiunea fontului pentru imprimantă .
 2. •REINDEXARE: recrează fişierele de indecşi după eventuale incidente .
 3. •ABOUT: afişează date despre autorul programului .
 4. •IMPLEMENTARE : crează fişierele la începutul implementării
 5. •CODURI ERONATE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran codurile eronate din nomenclator.
 6. •BORDEROU DE CEC-uri : listează un formular pentru borderouri de cecuri.
 7. •EDITARE COMENZI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran comenzi sau oferte de preţuri.
 8. •CORECTARE NR. DE INTRARE :

1. SETARE INPRIMANTĂ A4 : schimbă dimensiunea fontului pentru imprimantă .

2 REINDEXARE: recrează fişierele de indecşi după eventuale incidente .

3. ABOUT: afişează date despre autorul programului .

4. .IMPLEMENTARE (creare fişiere): crează fişierele la începutul implementării

5.CODURI ERONATE IN NOMENCLATOR : listează la imprimantă sau afişează pe ecran codurile eronate din nomenclator.

6.BORDEROU DE CEC-uri : listează un formular pentru borderouri de cecuri.

7.EDITARE COMENZI : un program care gestionează comenzile de la clienţi ; listează la imprimantă sau afişează pe ecran comenzi sau oferte de preţuri.

8.CORECTARE NR. DE INTRARE : afişează pe ecran un tabel cu împerecherea intrărilor şi ieşirilor după numărul de intrare ( conform explicaţiilor de la opţiunea 5 din meniul INTRARI , respectiv IESIRI ) şi vă permite să modificaţi perechile intrare-ieşiri după cum doriţi .

Meniul END - afişează următoarele opţiuni:

 1. •Ieşire : din program iese din program .
 2. •Vizualizare erori pe staţie : în cazul în care se lucrează în reţea , administratorul reţelei poate urmări erorile care apar la fiecare staţie în parte .
 3. •HELP : afişează un tabel cu documentaţia de exploatare a programului.