11.MILLENIUM - program INTEGRAT de gestiune financiar-contabila a intreprinderii(ERP)
                               (scurta prezentare)

MILLENIUM - program INTEGRAT de gestiune financiar-contabila a intreprinderii(ERP)

11. MILLENIUM - program de contabilitate generala,clienti,furnizori si evidenta plati si incasari+stocuri - SALARII - MIJLOACE FIXE
-Note contabile,Jurnale,Balante,Cartea Mare,Monografie,Note automate : TVA+Venituri si Cheltuieli,fise de cont,sahuri,fise clienti+furnizori
-Efectuare plati/incasari,Borderouri,Jurnale de casa si banca,Note contablie automate,fise de cont/banca
-Evidenta analitic+sintetic pentru:Clienti,Furnizori,Stocuri(v.aplicatiile de mai sus Gestoc si Factstoc)
-SALARII-date de personal, pontaje, retineri, avansuri, prime, state de plata, fluturasi, etc..(v.pr.SALARII)
-MIJLOACE FIXE-calcul amortizare si balante(v.pr.MIFIX)
-DEVIZE-gestiune cont 542(v.pr.DEVIZE)
-lucrul cu mai multe valute, diferente de curs, etc...
-conturi analitice specifice fiecarui utilizator-gestiunea primara a tranzactiilor, conturi analitice si sintetice, rapoarte specifice , fise de cont, etc...
- modulul conturi analitice:gestiune contracte (cont 472), leasing (cont 471), cont 419,cont 461,cont 167,cont 462,cont 230,cont 231,cont 208,cont 281,cont 323,cont 416,cont 162,cont 409,etc. -Programul MILLENIUM lucreaza si in lei si in valute straine astfel ca toate rapoartele pot fi editate si in valuta;programul calculeaza diferentele de curs si editeaza rapoarte atat pentru diferentele de curs cat si pentru diferentele din reevaluari si de asemena genereaza automat notele contabile corespunzatoare. -toate aceste programe lucreaza si in retea si folosesc un sistem de parolare propriu pentru protectia datelor si confidentialitate. Programul MILLENIUM lucreaza intr-un mediu de retea Novel,Windows,Linux fara sa pretinda statii de lucru foarte puternice.
-Programul sursa poate fi de asemenea achizitionat
conform conditiilor detaliate in Afiliati
-Programul sursa este scris in limbajul Visual FoxPro


11.MILLENIUM - program INTEGRAT de gestiune financiar-contabila a intreprinderii(ERP) Program de contabilitate generala si evidenţă clienţi, furnizori, solduri, stocuri, salarii, mifix-mijloace fixe, analitice, devize-cont 542, etc...

11. MILLENIUM: Program de contabilitate generală şi gestiunea stocurilor, analitice, salarii, mifix-mijloace fixe, devize-cont 542, lucrul cu mai multe valute, etc...
Programul MILLENIUM este un program performant de contabilitate,alcatuit modular(12 Meniuri). Fiecare din aceste meniuri este compus din mai multe opţiuni, eventual şi submeniuri. După lansarea în execuţie a programului pe ecran apare bara de meniuri , aşa cum se vede mai jos:

1.CLIENTI 2.FURNIZORI 3.INTRĂRI 4.IEŞIRI 5.STOCURI 6.CONTABIL 7.MONEY 8.ANALITICE 9.SALARII A.MIFIX B.UTILE C.END

Dupa cum se vede programul MILLENIUM cuprinde programul FACTSTOC la care am adaugat partea de contabilitate generala(in care este inclus si submeniul MONEY)(v.pr.CONTABIL de exemplu), conturi ANALITICE diverse, SALARII si MIFIX - mijloace fixe, devize(cont 542), etc...
2.FACTSTOC : Program de evidenţă a clienţilor, furnizorilor , soldurilor, stocurilor Programul gestionează documentele de intrare şi ieşire şi produce rapoarte lunare pentru evidenţa stocurilor şi soldurilor. Documentele de intrare sunt facturile primite de la furnizori, NIR-uri , inventare , procese verbale ,comenzi , etc , iar documentele de ieşire sunt facturi de clienţi ,bonuri de consum , procese verbale , avize de expediţie , etc. , precum şi documentele de plăţi şi încasări. Programul listează la imprimantă sau afişează pe ecran patru tipuri de rapoarte pentru evidenţa stocurilor: - un raport cu stocul curent în ordinea naturală de operare a documentelor (vezi opţiunea 5 meniul INTRĂRI ) - un raport cu stocul curent după metoda FIFO : primul intrat , primul ieşit - un raport cu stocul curent după metoda LIFO : ultimul intrat , primul ieşit - un raport cu stocul curent după metoda preţului mediu Dacă doriţi să urmăriţi evoluţia stocului pe produs în timpul introducerii documentelor este bine să introduceţi întâi documentele de intrare şi apoi cele de ieşire , deşi nu este obligatoriu pentru că stocul se reface sistematic pe măsură ce introduceţi documentele şi dvs. puteţi să urmăţi evoluţia stocului pe ecran; puteţi alege , de asemenea , o anumită ordine de debitare a intrărilor (vezi opţiunea 5 meniul INTRĂRI).

După lansarea în execuţie a programului pe ecran apare bara de meniuri , aşa cum se vede mai jos.

1.CLIENTI 2.FURNIZORI 3.INTRĂRI 4.IEŞIRI 5.STOCURI 6.MONEY 7.UTILE 8.END

Meniul CLIENTI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •EDITARE FACTURI CATRE CLIENTI : facturi, incasari...
 2. •EDITARE INCASARI :documentele de casa/banca
 3. •EDITARE SOLDURI PRECEDENTE :solduri initiale
 4. •EDITARE CLIENTI:tabel clienti
 5. •CENTRALIZATOR FACTURI EMISE :facturi catre clienti
 6. •FACTURI NEINCASATE PE CLIENTI:facturi restante/neincasate
 7. •FACTURI NEINCASATE PE PERIOADE : listează/afişează neîncasatele
 8. •LISTARE JURNAL DE VANZARI : listează jurnalul vânzărilor
 9. •LISTARE FACTURI ANULATE: listează/afişează fact. anulate.
Descrierea pe scurt a acestor optiuni:

1. EDITARE FACTURI CATRE CLIENTI :introducerea facturilor emise către clienţi , introducerea încasarilor de la clienţi, ,listează factura, listează fişa clientului şi fişa contului.

2. EDITARE INCASARI : introducerea documentelor de încasare de la clienţi.

3. EDITARE SOLDURI PRECEDENTE : introduce soldul iniţial de la data implementării aplicaţiei.

4. EDITARE CLIENTI: actualizarea fişierului de clienţi.

5. CENTRALIZATOR FACTURI EMISE :listează sau afişează pe ecran facturile emise către clienţi dintr-o perioadă dată.

6. FACTURI NEINCASATE PE CLIENTI: listează sau afişează pe ecran facturile neîncasate de la clienţi dintr-o perioadă dată.

7. FACTURI NEINCASATE PE PERIOADE : listează sau afişează pe ecran facturile neîncasate de la clienţi dintr-o perioadă dată, pe date scadente(7 zile, 15 zile, 30 zile, 60 zile 90 zile şi peste 90 zile) .

8. LISTARE JURNAL DE VANZARI : listează jurnalul vânzărilor dintr-o anumită perioadă.

9. LISTARE FACTURI ANULATE: listează sau afişează pe ecran facturile anulate.

Meniul FURNIZORI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •EDITARE FACTURI FURNIZORI : facturi, furnizori...
 2. •EDITARE PLATI :documentele de casa/banca
 3. •EDITARE SOLDURI FURNIZORI :solduri initiale
 4. •EDITARE FURNIZORI:tabel furnizori
 5. •BALANTA FACTURI FURNIZORI :editare sold furnizori
 6. •LISTARE JURNAL CUMPARARI : listează jurnalul cumpărari

1.EDITARE FACTURI FURNIZORI :introducerea facturilor primite da la furnizori , efectuarea plăţilor către furnizori , listează factura , listează fişa furnizorului şi fişa contului.

2.EDITARE PLATI FURNIZORI : introducerea documentelor de plată către furnizori.

3.EDITARE SOLD FURNIZORI: introduce soldul iniţial de la data implementării aplicaţiei.

4.EDITARE FURNIZORI : introducerea documentelor de plată către furnizori.

5.BALANTA FURNIZORI: listează fişele tuturor furnizorilor până la o dată specificată

6.JURNAL PENTRU CUMPARARI: listează jurnalul cumpărărilor dintr-o anumită perioadă.

Meniul IEŞIRI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •ACTUALIZARE DOCUMENTE - facturi clienti, BC-uri, PV-uri,avize...
 2. •CENTRALIZATOARE DOCUMENTE - listeaza documentele de iesire
 3. •LISTARE NIR–uri - listeaza facturi
 4. •LISTARE JURNAL VANZĂRI - listeaza jurnalul de vanzari
 5. •VIZUALIZARE IESIRI - afiseaza pe ecran documentele de iesire

1.ACTUALIZARE DOCUMENTE : asigură introducerea şi gestionarea documentelor de ieşire: facturi de clienţi , bonuri de consum , procese

verbale ,avize de expediţie,precum şi listarea la imprimantă şi afişarea pe ecran sub formă de facturi sau bonuri de consum. În timpul editării documentelor pe ecran se vede în permanenţă tabelul cu toate documentele introduse deja . In timpul debitării intrărilor / ieşirilor se vede pe ecran stocul curent ,pe măsură ce introduceţi datele.

2.CENTRALIZATOARE DOCUMENTE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran documentele de ieşire după număr document sau după client, de asemenea puteţi alege tipul de document care va fi prelucrat şi perioada .

3. LISTARE FACTURI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran facturile emise către clienţi dintr-o anumită perioadă sau de la un anumit număr de factură până la altul ,sau de la un anumit client.

4.LISTARE JURNAL VÂNZĂRI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran jurnalul de vânzări ordonat după număr factură , dintr-o anumită perioadă .

5.VIZUALIZARE IEŞIRI : afişează pe ecran tabelul cu toate documentele de ieşire , precum şi numerele interne atribuite automat de către program fiecărei ieşiri , numere preluate din intrarea din care operăm ieşirea; cu ajutorul acestor numere dvs. puteţi manevra , în timpul operării documentelor de ieşire , modul de împerechere a unei intrări cu ieşirile corespunzătoare pentru a obţine raportul de stocuri pe care-l doriţi conform opţiuni 5 din meniul Stocuri . Aceste numere sunt atribuite automat de către program , dar pot fi modificate prin intermediul acestei opţiuni: de exemplu dacă avem ieşirea numărul 24 şi vrem să schimbăm numărul 24 cu 563 atunci logica raportului menţionat mai sus cere ca să existe intrarea cu numărul 563 cu o cantitate acoperitoare pentru cantitatea ieşită.

Meniul INTRĂRI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •ACTUALIZARE DOCUMENTE - facturi, NIR-uri,comenzi,PV-uri,inventare...
 2. •CENTRALIZATOARE DOCUMENTE - listeaza documentele de intrare
 3. •LISTARE NIR–uri - listeaza NIR-urile
 4. •LISTARE JURNAL CUMPĂRĂRI - listeaza jurnalul de cumparari
 5. •VIZUALIZARE INTRĂRI - afiseaza pe ecran documentele de intrare
Descrierea pe scurt a acestor optiuni:

1.ACTUALIZARE DOCUMENTE : asigură introducerea şi gestionarea documentelor de intrare : facturile primite de la furnizori ,NIR-uri ,inventare , procese verbale ,comenzi , precum şi listarea la imprimantă şi afişarea pe ecran sub formă de facturi sau de NIR-uri. În timpul editării documentelor pe ecran se vede în permanenţă tabelul cu toate documentele introduse deja . In timpul editării intrărilor/iesirilor se vede pe ecran stocul curent,pe măsură ce introduceţi datele.

2.CENTRALIZATOARE DOCUMENTE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran documentele de intrare după număr document sau după furnizor; de asemenea puteţi alege tipul de document care va fi prelucrat şi perioada .

3. LISTARE NIR -uri: listează la imprimantă sau afişează pe ecran NIR-urile dintr-o anumită perioadă sau de la un anumit număr de NIR până la altul , sau de la un anumit furnizor.

4.LISTARE JURNAL CUMPĂRĂRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran jurnalul de cumpărări ordonat după NIR-uri, dintr-o anumită perioadă.

5.VIZUALIZARE INTRĂRI : afişează pe ecran tabelul cu toate documentele de intrare , precum şi numerele interne atribuite automat de către program fiecărei intrări; cu ajutorul acestor numere dvs. puteţi manevra , în timpul operării documentelor de ieşire , modul de împerechere a unei intrări cu ieşirile corespunzătoare pentru a obţine raportul de stocuri pe care-l doriţi conform opţiunii 5 din meniul Stocuri . Aceste numere sunt atribuite automat de către program , dar pot fi modificate prin intermediul acestei opţiuni: de exemplu dacă avem intrarea numărul 15 pentru 100 de bucăţi intrate din produsul "biblioraft" şi vrem să schimbăm numărul 15 cu 134 atunci logica raportului menţionat mai sus cere ca ieşirile din intrarea numarul 15 sau o parte dintre acestea să fie transferate pe intrarea numărul 134 ( prin intermediul opţiunii 5 VIZUALIZARE IEŞIRI din meniul IEŞIRI ). O reprezentare completă a legăturii dintre intrare-ieşiri se vede în meniul UTILE, opţiunea 8.

Meniul STOCURI - afişează următoarele opţiuni:

 1. •STOCUL PRECEDENT - actualizare+nomenclator
 2. •GESTIUNE TERTI- Intrări/Ieşiri produse aflate la terti
 3. •LISTA INTRĂRI -
 4. •LISTĂ IEŞIRI -
 5. •LISTARE STOC CURENT LA PREŢ DE ACHIZIŢIE -
 6. •LISTARE STOC CURENT FIFO -
 7. •LISTARE STOC CURENT LIFO -
 8. •LISTARE STOC CURENT LA PREŢ MEDIU -
 9. •REFACE STOCUL CURENT -
 10. •CENTRALIZATOR INTRĂRI PE PERIOADE -
 11. •ÎNCHIDE LUNA (STOCUL) -

1.STOCUL PRECEDENT(actualizare)+nomenclator : activarea acestei opţiuni afişează pe ecran un tabel cu inventarul lunii precendente şi cu toate intrările lunii curente. In timpul defilării prin tabel pe ecran este vizibil un formular cu fişa de magazie a produsului curent selectat. In plus opţiunea listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul precedent , alfabetic sau după cod produs, precum şi fişa de magazie.

2. GESTIUNE TERTI - Intrări / Ieşiri de marfă Prin această opţiune programul vă pune la dispoziţie o gestiune suplimentară pentru evidenţa mărfurilor transferate din gestiunea principală prin note de transfer sau avize de expediţie , de exemplu mărfuri transferate în magazine proprii sau către terţi pentru a fi prelucrate , după care se vor întoarce în gestiunea principală. Opţiunea listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu mişcările lunii curente.

3.LISTA INTRĂRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu intrările lunii curente după cum urmează: - un raport cu toate intrările dintr-o anumită perioadă dată , după cod articol sau după denumire sau pentru un cont anume. - un raport cu toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă dată , după număr de NIR , cu totaluri pe NIR - un raport cu toate intrările dintr-o anumită perioadă dată , de la un furnizor dat , în ordinea NIR-urilor şi cu total pe NIR

4. LISTĂ IEŞIRI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu ieşirile lunii curente dintr-o anumită perioadă dată , după cod articol sau după denumire sau pentru un cont anume sau după număr document

5. LISTARE STOC CURENT LA PREŢ DE ACHIZIŢIE : listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat (v. opţ. 5 meniul INTRĂRI).

6. LISTARE STOC CURENT FIFO: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei FIFO.

7. LISTARE STOC CURENT LIFO: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei LIFO.

8. LISTARE STOC CURENT LA PREŢ MEDIU : listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu stocul curent până la o anumită dată specificată pe cod articol , pe denumire articol sau pentru un anumit cont dat conform metodei PREŢ MEDIU.

9. REFACE STOCUL CURENT: reface stocul curent în cazul unor operaţii manuale greşite (vezi opţiunea 5 din meniul INTRĂRI respectiv IEŞIRI ) sau din motive hard.

10.CENTRALIZATOR INTRĂRI PE PERIOADE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran un raport cu toate intrările dintr-o perioadă dată pe cod articol sau denumire articol .

11. ÎNCHIDE LUNA (STOCUL) : stabileşte stocul final / iniţial pentru luna curentă /următoare.

Meniul CONTABIL - afişează următoarele opţiuni:

1.PLAN CONTURI 2.NOTE CONTABILE 3.BALANTE 4.JURNALE 5.MONEY

Fiecare din aceste optiuni este un submeniu asa cum vom explicita mai jos.

1.Meniul PLANUL DE CONTURI - afişează următoarele opţiuni:

 • 1. Planul tau de conturi: creaza propriul plan de conturi.
 • 2. Listare plan de conturi : listează la imprimanta sau afişează pe ecran
 • 3. Listare sume initiale: listează la imprimantă sau afişează pe ecran
 • 4. Planul de conturi M.Finante: afişează planul de conturi general
 • 5.MONOGRAFIE CONTABILA: formule contabile predefinite+curente
 • 6.INCHIDE LUNA: inchide operatiunile pe fiecare cont in parte.
 • 7.INCHIDE ANUL: inchide operatiunile pe fiecare cont in parte.
1.Meniul PLANUL DE CONTURI - cuprinde mai multe optiuni care ne ajuta sa introducem un plan de conturi individualizat, cu toate analiticele necesare activitatii noastre si sumele initiale(solduri si rulaje).
1. Planul tau de conturi: ne ajută să creăm propriul plan de conturi si sa introducem sumele initiale, daca suntem la inceput de an introducem soldurile din anul precedent, daca implementam programul in timpul anului introducem soldurile initiale si rulajele cumulate precedente pina la luna in care implementam aplicatia.
2. Listare plan de conturi : listează la imprimanta sau afişează pe ecran . Planul de conturi.
3. Listare sume initiale: listează la imprimantă sau afişează pe ecran soldul iniţial la 31 dec. anul precedent şi rulajele cumulate precedente.
4. Planul de conturi M.Finante: afişează pe ecran un tabel cu planul de conturi de la MIN. Finantelor; din acest plan puteţi obţine un plan de conturi personalizat în modul cel mai rapid.
5.MONOGRAFIE CONTABILA: listează la imprimantă sau afişează pe ecran borderoul de operaţiuni zilnice prin bancă. Prin intermediul acestei optiuni avem acces la monografia contabila pe care o foloseste programul cind introducem notele contabile. Pentru fiecare formula introdusă de noi în formularul de note contabile, programul ia explicatia operatiei din aceasta monografie; dacă formula nu există în această monografie, ea este automat memorată aici, împreună cu explicaţia, iar data viitoare cind folosesc aceasta formulă, programul imi livreaza automat explicatia.
6.INCHIDE LUNA: Arhiveaza soldurile din balanta lunii precedente,apoi deschide o luna noua in fisierul de note contabile , pentru a putea introduce notele din noua luna; datele din lunile precedente se pastreaza si sunt active in orice moment, este suficient sa schimbam luna de calcul.
7.INCHIDE ANUL: Transfera soldurile din balanta lunii decembrie pe coloanele de solduri initiale ,apoi sterge fisierul de note contabile (atentie ,deci), pentru a putea introduce notele din noul an.

2.Meniul NOTE CONTABILE - afişează următoarele opţiuni:

 • 1. EDITARE NOTE:introduce notele contabile într-un tabel.
 • 2. VIZUALIZARE NOTE/ALL KEY: orice coloana=cheie
 • 3. IMPRIMARE NOTE/ALL KEY :orice coloana=cheie
 • 4. VIZUALIZARE NOTE/TOTALURI+OPERATIUNI: afişează pe ecran un tabel
 • 5. LISTARE NOTE: LISTEAZĂ la imprimantă
 • 6. LISTA SAH DEBIT+CREDIT: imprimă sau afişează pe ecran şahURILE
 • 7. SAHURI CUMULATE(DIN LUNILE PRECEDENTE): imprimă sau afişează pe ecran şahURILE din lunile precedente
 • 8. FISE DE CONT : listează la imprimantă sau afişează pe ecran fişa contului.
 • 9. INCHIDE CONTURI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI: generează nota de închidere conturi de venituri şi cheltuieli.
 • R. REGLARE TVA: generează nota de închidere a conturilor de TVA.
1. EDITARE NOTE:introduce notele contabile într-un tabel.
2. VIZUALIZARE NOTE/ALL KEY: afişează pe ecran tabelul cu notele contabile ,având posibilitatea unor interogări multicriteriale.
3. IMPRIMARE NOTE/ALL KEY :listează la imprimantă tabelul cu notele contabile ,având posibilitatea unor ordănări multicriteriale.
4. VIZUALIZARE NOTE/TOTALURI+OPERATIUNI: afişează pe ecran un tabel cu notele contabile şi cu totalurile pe fiecare notă.
5. LISTARE NOTE: LISTEAZĂ la imprimantă sau afişează pe ecran notele contabile.
6. LISTA SAH DEBIT+CREDIT: listează la imprimantă sau afişează pe ecran listele şah debit-credit din luna curentă.
7. SAHURI CUMULATE(DIN LUNILE PRECEDENTE): listează la imprimantă sau afişează pe ecran listele şah debit-credit de la începutul anului până la luna introdusă de operator.
8. FISE DE CONT : listează la imprimantă sau afişează pe ecran fişa contului.
9. INCHIDE CONTURI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI: generează nota de închidere conturi de venituri şi cheltuieli.
R. REGLARE TVA: generează nota de închidere a conturilor de TVA.

3.Meniul BALANTE CONTABILE - afişează următoarele opţiuni:

 • 1.BALANTA DE PROBA: balanţa lunii curente + posibilitatea să editam un cont direct din balanta
 • 2. BALANTA FINALA ANALITICA PE CONTURI: listează/afişează balanţa finala analitica.
 • 3. BALANTA FINALA ANALITICA PE CLASE/GRUPE/CONTURI: listează/afişează balanţa finala
 • 4. BALANTA FINALA SINTETICA:listează/afişează balanţa finala sintetica.

3.Meniul BALANTE CONTABILE - sunt mai multe programe reunite sub acest meniu scopul fiind acela de a lista sau vizualiza pe ecran diferite tipuri de balante(cu un numar mai mare sau mai mic de coloane) conform necesitatilor.

Descrierea optiunilor SUBMENIULUI BALANTE (pe scurt) :
1.BALANTA DE PROBA: listează la imprimantă sau afişează pe ecran balanţa lunii curente; dacă afişăm balanţa pe ecran avem posibilitatea să vizualizăm sau să modificăm debitul sau creditul unui cont(cu alte cuvinte fără să părăsim balanţa apăsând pe o tastă pe ecran apar notele contabile din care s-a constituit debitul sau creditul contulului şi putem modifica direct aceste note contabile,caz în care programul modifică automat şi balanţa).
2. BALANTA FINALA ANALITICA PE CONTURI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran balanţa finala analitica.
3. BALANTA FINALA ANALITICA PE CLASE/GRUPE/CONTURI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran balanţa finala analitica pe clase/grupe/conturi.
4. BALANTA FINALA SINTETICA:listează la imprimantă sau afişează pe ecran balanţa finala sintetica.

2.Meniul JURNALE CONTABILE - afişează următoarele opţiuni:

 • 1. CARTEA MARE: imprimă/afişează Cartea mare debit/credit.
 • 2. REGISTRUL JURNAL GENERAL: listează/afişează RJG.
 • 3. JURNALUL DE CASĂ: listează/afişează Jurnalul de casă.
 • 4. CENTRALIZATOR CASĂ: listează/afişează Centralizatorul de casă.
 • 5. JURNAL DE BANCĂ : listează/afişează Jurnalul de bancă .
 • 6. CENTRALIZATOR BANCA: listează/afişează Centralizatorul bancă .

4.Meniul JURNALE CONTABILE - sunt mai multe programe reunite sub acest meniu scopul fiind acela de a lista sau vizualiza pe ecran diferite tipuri de jurnale dupa cum este necesar.

Descrierea optiunilor JURNALE CONTABILE (pe scurt) :
1. CARTEA MARE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran Cartea mare debit şi Cartea mare credit a tuturor conturilor.
2. REGISTRUL JURNAL GENERAL: listează la imprimantă sau afişează pe ecran registrul jurnal general cu toate operaţiunile contabile.
3. JURNALUL DE CASĂ: listează la imprimantă sau afişează pe ecran Jurnalul de casă.
4. CENTRALIZATOR CASĂ: listează la imprimantă sau afişează pe ecran Centralizatorul de casă.
5. JURNAL DE BANCĂ : listează la imprimantă sau afişează pe ecran Jurnalul de bancă .
6. CENTRALIZATOR BANCA: listează la imprimantă sau afişează pe ecran Centralizatorul bancă .

5.Meniul MONEY(plati/incasari) - afişează următoarele opţiuni:

 1. •ACTUALIZARE PLATI/INCASARI : introduce documentele de casă şi bancă.
 2. •CASA: BORDEROU : listează la imprimantă sau afişează pe ecran borderoul de operaţiuni zilnice prin casă pe conturi.
 3. •CASA: CENTRALIZATOR/CONTURI :listează la imprimantă sau afişează pe ecran totalurile pe conturi.
 4. •CASA: CENTRALIZATOR / ZILE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin casă pe conturi.
 5. •CASA - REGISTRU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran registrul de casă.
 6. •BANCA - BORDEROU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran borderoul de operaţiuni zilnice prin bancă.
 7. •BANCA :CENTRALIZATOR / CONTURI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin bancă, pe conturi.
 8. •BANCA : CENTRALIZATOR / ZILE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin bancă pe conturi.
 9. •BANCA: REGISTRU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran registrul de bancă.
1.ACTUALIZARE PLATI/INCASARI : introduce documentele de casă şi bancă.
2.CASA: BORDEROU : listează la imprimantă sau afişează pe ecran borderoul de operaţiuni zilnice prin casă pe conturi.
3.CASA: CENTRALIZATOR/CONTURI :listează la imprimantă sau afişează pe ecran totalurile pe conturi.
4.CASA: CENTRALIZATOR / ZILE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin casă pe conturi.
5.CASA - REGISTRU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran registrul de casă.
6.BANCA - BORDEROU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran borderoul de operaţiuni zilnice prin bancă.
7.BANCA :CENTRALIZATOR / CONTURI: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin bancă, pe conturi.
8.BANCA : CENTRALIZATOR / ZILE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran operaţiunile zilnice prin bancă pe conturi.
9.BANCA: REGISTRU: listează la imprimantă sau afişează pe ecran registrul de bancă.
In plus, daca este cazul se pot adauga urmatoarele optiuni pentru lucrul cu valuta:
 • 1. CASA: BORDEROU-IN VALUTA : Listare borderou zilnic
 • 2. CASA: RAPORT CONT 542(AVANSURI+DECONTURI): SOLD CONT 542 PE OAMENI
 • 3. BANCA: BORDEROU-IN VALUTA :Listare borderou zilnic
 • 4. BANCA: CENTRALIZATOR/ZILE/CONTURI :CENTRALIZATOR PLATI/INCASARI PE ZILE SI CONTURI
 • 5. BANCA: DIFERENTE DIN REEVALUARI+NOTA COBNTABILA :CENTRALIZATOR REEVALUARI SI NOTA CONTABILA NR.20
 • 6. BANCA: DIFERENTE DE CURS+NOTA CONTABILA :CALCULEAZA DIFERENTELE DE CURS+NOTA CONTABILA NR.23
 • 7. NOTA CONTABILA(INCASARI+PLATI) :Genereaza notele contabile cu nr.: 300,8,9,11,12,5,19,6,7,3,2
 • 8. DECONTURI :GESTIUNE AVANSURI SPRE DECONTARE
 • 9. EDITARE SOLDURI - BANCA+CASA :BANCI+SOLDURI
 • V. EDITARE VALUTE :EDITARE CURSURI VALUTARE
 • J. JURNAL PLATI + INCASARI :RAPORT PLATI SI INCASARI ,OPERATII DIVERSE CASA,BANCA
 • P. CALCUL DOBINDA BANCARA LINIE DE CREDIT LEI(519=BRD) :CALCUL DOBINDA BANCARA LINIE DE CREDIT LEI

5.Meniul ANALITICE - POATE AVEA DIVERSE opţiuni, de exemplu:

 1. •1. CONTRACTE CU CLIENTII : CHIRII+REDEVENTE(CONT 472)
 2. 2. NOTA CONTABILA CONT 472 :REFACEREA NOTEI CONTABILE 100 SI 101
 3. 3. CONTRACTE CU CLIENTII-CONTRACTE DE LEASING(CONT 471) :CHELTUIELI IN AVANS - CONTRACTE DE LEASING
 4. 4. NOTA CONTABILA CONT 471 :REFACEREA NOTEI CONTABILE 105 SI 106
 5. 5. INCASARI IN AVANS CONT 419 :INCASARI IN AVANS DE LA CLIENTI
 6. 6. CLIENTI DEBITORI - CONT 461 :CLIENTI IN LITIGIU
 7. 7. GARANTII CLIENTI - CONT 167 :GARANTII CLIENTI
 8. 8. GARANTII GESTIONARI - CONT 462 :GARANTII RETINUTE DIN SALARIU PENTRU GESTIONARI
 9. 9. IMOBILIZARI CORPORALE - CONT 231 :IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS(OBIECTIVE DE INVESTITII) - CONT 231
 10. 0. BARACAMENTE SI AMENAJARI PROVIZORII - CONT 323 :BARACAMENTE SI AMENAJARI PROVIZORII - CONT 323
 11. N. IMOBILIZARI NECORPORALE - CONT 208+281 :IMOBILIZARI NECORPORALE - CONT 208 + BALANTA 280
 12. I. CLIENTI INCERTI - CONT 416 :CLIENTI CU SENTINTA JUDECATOREASCA DATA - CONT 416
 13. S. SALARIATI DEBITORI - CONT 461 :BREVETE,LICENTE - CONT 205
 14. D. SALARII NERIDICATE - CONT 426 :SALARII NERIDICATE - CONT 426
 15. A. ALTE DREPTURI SALARIALE - CONT 428 :ALTE DREPTURI SALARIALE - CONT 428
 16. B. BREVETE - CONT 205 :BREVETE,LICENTE - CONT 205
 17. A. AMORTIZARI - CONT 280 :AMORTIZARI - CONT 280
  Pentru aceste conturi se realizeaza o inchidere automata:
 18. 5. INCHIDE CONT 162 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 19. 6. INCHIDE CONT 409 :INCHIDETI MAI INTII LUNA DECEMBRIE A ANULUI PRECEDENT
 20. 7. INCHIDE CONT 472 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 21. 8. INCHIDE CONT 471 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 22. 9. INCHIDE CONT 419 :INCHIDETI MAI INTII LUNA DECEMBRIE A ANULUI PRECEDENT
 23. 0. INCHIDE CONT 461 :INCHIDETI MAI INTII LUNA DECEMBRIE A ANULUI PRECEDENT
 24. A. INCHIDE CONT 167 :INCHIDETI MAI INTII LUNA DECEMBRIE A ANULUI PRECEDENT
 25. C. INCHIDE CONT 462 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 26. E. INCHIDE CONT 231 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 27. F. INCHIDE CONT 323 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 28. G. INCHIDE CONT 208 :SE PREIAU DATELE DIN ANUL PRECEDENT
 29. H. INCHIDE CONT 416 :INCHIDETI MAI INTII LUNA DECEMBRIE A ANULUI PRECEDENT

5.Meniul MIFIX(mijloace fixe) - ARE opţiunile:

 1. •1. Definire clase :Adaugiri,modificari,stergeri,vizualizari,listari din catalogul de clase. M.F.
 2. •2. Catalog mijloace fixe :Adaugiri,modificari,stergeri,vizualizari a M.F. din activ
 3. •3. Vizualizare MF :Vizualizare MF multicriteriala
 4. •3. Cota anuala de amortizare :DEFINIRE TABEL CU COTELE ANUALE DE AMORTIZARE DEGRESIVA SI LINIARA
 5. •4. CALCULEAZA AM. anuala de LA PIF : CALCULEAZA AM. anuala de LA data PIF PINA LA 31.04.2001 - COTELE ANUALE DE AMORTIZARE DEGRESIVA
 6. •5. FISA ISTORICA A M.Fix DE LA PIF : CALCULEAZA AM. anuala de LA data PIF PINA LA 31.04.2001 - COTELE ANUALE DE AMORTIZARE DEGRESIVA
 7. •1. M.F. CU AMORTIZARE LINIARA :Listarea mijloacelor fixe dupa numarul de inventar
 8. •1. M.F. CU AMORTIZARE DEGRESIVA :Listarea mijloacelor fixe dupa denumire
 9. •2. CATALOG M.F. DUPA NR.INVENTAR :Listarea sit. sintetice a M.F. dup† contul contabil
 10. •3. CATALOG M.F. DUPA GRUPE :Listarea sit. sintetice a M.F. dup† clase
 11. •4. CATALOG M.F. DUPA LOCURI DE FOLOSINTA :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 12. •1.M.F. dup† nr. inventar :Listarea mijloacelor fixe dupa num†rul de inventar
 13. •2.M.F. dup† grupa :Listarea mijloacelor fixe dupa denumire
 14. •3.BALANTA CONT 281 :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa contul contabil
 15. •4.BALANTA CONT 212 :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 16. •5.CATALOG INTRARI - IESIRI DE MF :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 17. •1.M.F. dupa nr. inventar :Listarea mijloacelor fixe dupa numarul de inventar
 18. •2.M.F. dupa grupa :Listarea mijloacelor fixe dupa denumire
 19. •3.BALANTA CONT 281 :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa contul contabil
 20. •4.BALANTA CONT 212 :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 21. •5.CATALOG IESIRI DE MF :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 22. •6.BALANTA CONT 212 ; din MF+NC :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase
 23. •7.BALANTA CONT 212-VARIANTA 2 ; din MF+NC :Listarea sit. sintetice a M.F. dupa clase

Meniul UTILE - afişează următoarele opţiuni:

 1. •SETARE INPRIMANTĂ A4 : schimbă dimensiunea fontului pentru imprimantă .
 2. •REINDEXARE: recrează fişierele de indecşi după eventuale incidente .
 3. •ABOUT: afişează date despre autorul programului .
 4. •IMPLEMENTARE : crează fişierele la începutul implementării
 5. •CODURI ERONATE: listează la imprimantă sau afişează pe ecran codurile eronate din nomenclator.
 6. •BORDEROU DE CEC-uri : listează un formular pentru borderouri de cecuri.
 7. •EDITARE COMENZI : listează la imprimantă sau afişează pe ecran comenzi sau oferte de preţuri.
 8. •CORECTARE NR. DE INTRARE :

1. SETARE INPRIMANTĂ A4 : schimbă dimensiunea fontului pentru imprimantă .

2 REINDEXARE: recrează fişierele de indecşi după eventuale incidente .

3. ABOUT: afişează date despre autorul programului .

4. .IMPLEMENTARE (creare fişiere): crează fişierele la începutul implementării

5.CODURI ERONATE IN NOMENCLATOR : listează la imprimantă sau afişează pe ecran codurile eronate din nomenclator.

6.BORDEROU DE CEC-uri : listează un formular pentru borderouri de cecuri.

7.EDITARE COMENZI : un program care gestionează comenzile de la clienţi ; listează la imprimantă sau afişează pe ecran comenzi sau oferte de preţuri.

8.CORECTARE NR. DE INTRARE : afişează pe ecran un tabel cu împerecherea intrărilor şi ieşirilor după numărul de intrare ( conform explicaţiilor de la opţiunea 5 din meniul INTRARI , respectiv IESIRI ) şi vă permite să modificaţi perechile intrare-ieşiri după cum doriţi .

Meniul END - afişează următoarele opţiuni:

 1. •Ieşire : din program iese din program .
 2. •Vizualizare erori pe staţie : în cazul în care se lucrează în reţea , administratorul reţelei poate urmări erorile care apar la fiecare staţie în parte .
 3. •HELP : afişează un tabel cu documentaţia de exploatare a programului.